Een platform voor patiënten en zorgverleners, met informatie over de aandoening, behandelopties en zelfhulp advies.

Functionele Bewegingsstoornissen Net

illustration-isolated
Klik hier om uit te loggen

Welkom op deze website over functionele stoornissen

Deze website is bedoeld voor patiënten met functionele bewegingsstoornissen. Functionele bewegingsstoornissen bestaan uit trillingen of schokken, verandering van houding, verlammingen en loopstoornissen. Het doel van de website is om patiënten informatie te geven over de diagnose en de behandeling. Er wordt ook zelfhulp advies gegeven om mee aan de slag te gaan.

 

De inhoud is zorgvuldig samengesteld en geschreven door verschillende experts. Lees daar meer over op deze pagina. De inhoud is gebaseerd op de kennis die er op dit moment is over functionele stoornissen uit wetenschappelijk onderzoek en vanuit onze ervaring met patiënten.

 

Het is belangrijk om goed te begrijpen wat het mechanisme is achter functionele bewegingsstoornissen en welke klachten allemaal bij een functionele stoornis passen. Ten eerste kan dat zorgen omtrent de klachten wegnemen. Ten tweede is het de eerste stap naar herstel. Begrip van de diagnose helpt om te leren hoe je het beste de klachten tegen kunt gaan. Ook helpt het bij vervolgtherapie omdat patiënten beter begrijpen waarom deze therapie kan helpen.

 

Patiënten die verbeterd zijn, vertellen vaak dat het erg belangrijk voor hen is geweest om de diagnose eerst goed te begrijpen.

 

De adviezen en oefeningen kunt u gebruiken om zelf te werken aan uw eigen herstel of u kunt de oefeningen doen samen met uw hulpverleners (bijvoorbeeld met een fysiotherapeut of psycholoog). Tijdens het onderzoek kunnen zij deze website alleen samen met u bekijken, omdat u alleen kunt inloggen. Het is niet de bedoeling dat u de inloggevens aan anderen verstrekt. Na het onderzoek wordt de site openbaar.

Arrow black large

Veel patiënten die beginnen aan een behandeling krijgen eerst meer last van de klachten, voordat ze afnemen. Dat is meestal tijdelijk en betekent vaak een stap in de goede richting.  

Andere namen

Let op

In de loop van de tijd zijn er verschillende namen geweest voor de symptomen die we nu functionele symptomen noemen. Sommige van deze termen worden nu nog gebruikt. Dit zijn:

 

conversie stoornis -  somatisatiestoornis -  psychogene bewegingsstoornis

 

Wij gebruiken de term functionele stoornis omdat die term het beste past bij wat er aan de hand is. Er is een probleem is met de functie van het zenuwstelsel.

Deel 1 - Aandoening thinkcloud flyer2 questionmarkcircel Pencil black large

Geschreven tekst

 

Voorbeelden

 

Reflectie vragen - deze zijn bedoeld om na te denken over uw eigen situatie ten opzichte van de informatie, herkent u wat er staat, klopt de informatie?

 

Kennisvragen - dit zijn vragen over de tekst die u net gelezen hebt. Hiermee kunt u - als u wilt - bekijken of u alles heeft begrepen en niets heeft gemist.

filmrol

Op de website staan verschillende soorten informatie:

Nav 1 right black large

...

Arrow black large

Film - stukjes documentaire waarin patiënten en experts op het gebied van functionele stoornissen aan het woord komen

 

Oefeningen met instructiefilmpjes - oefeningen die u thuis zou kunnen doen

 

Animatie - animatiefilm met uitleg over het ontstaan van functionele stoornissen

 

Folders die u kunt downloaden en eventueel  afdrukken en meenemen - hierin staat kort informatie voor bijvoorbeeld uw huisarts of fysiotherapeut.

Hoe werkt deze website?

De website bestaat uit de volgende delen:

 

Deel 1: geeft informatie over functionele bewegingsstoornissen.

Deel 2: bestaat uit pagina's over verschillende functionele symptomen.

Deel 3: gaat over de behandeling van functionele bewegingsstoornissen.

Deel 4: gaat over de gevolgen van de functionele stoornis op uw dagelijkse leven.

 

Om de informatie het beste tot u te nemen is het van belang dat u de volgorde van de website aanhoudt en de pagina's één voor één doorwerkt. U begint bij het begin en werkt dan de pagina's door.

 

In deel 2 en deel 3 kan worden gekozen welke pagina's te lezen. De pagina's van deze delen zijn ingedeeld per symptoom. U kunt dus kiezen voor de pagina's die voor u van toepassing zijn. Uiteraard staat het u vrij ook de andere pagina's te lezen.

Waarom is deze website geschreven?

Als u wilt kunt u deze video bekijken. Er wordt een patiënte geïnterviewd die heeft deelgenomen aan een pilotstudie naar deze website. Zij vertelt over haar ervaring met de website.

filmrol